Hiển thị kết quả duy nhất

35,000

Giá sỉ 1: 31.000đ(Mua>=10Cây) Giá sỉ 2: 27.000đ(Mua>=20Cây)

7,000

Giá sỉ 1: 6.000đ (Mua >= 10 Cây) Giá sỉ 2: 4.000đ (Mua >= 20 Cây)

22,000

Giá sỉ 1: 17.000đ(Mua>=6Cây) Giá sỉ 2: 13.500đ(Mua>=12Cây)

21,000

Giá sỉ 1: 18.000đ(Mua>=12Cây) Giá sỉ 2: 13.000đ(Mua>=24Cây)

17,000

Giá sỉ 1: 14.000đ(Mua>=6Cây) Giá sỉ 2: 9.500đ(Mua>=12Cây)

20,000

Giá sỉ 1: 15.000đ(Mua>=12Cây) Giá sỉ 2: 12.000đ(Mua>=24Cây)

30,000

Giá sỉ 1: 25.000đ(Mua>=6Cây) Giá sỉ 2: 20.000đ(Mua>=12Cây)

13,000

Giá sỉ 1: 11.000đ (Mua >= 10 Vĩ) Giá sỉ 2: 9.000đ (Mua >= 20 Vĩ)

10,500

Giá sỉ 1: 8.500đ (Mua >= 10 Vĩ) Giá sỉ 2: 6.500đ (Mua >= 20 Vĩ)