Dao rọc giấy lớn L803

7,000

Giá sỉ 1: 6.000đ (Mua >= 10 Cây)
Giá sỉ 2: 4.000đ (Mua >= 20 Cây)