Lưỡi dao lớn SDI

13,000

Giá sỉ 1: 11.000đ (Mua >= 10 Vĩ)
Giá sỉ 2: 9.000đ (Mua >= 20 Vĩ)