Lưỡi dao nhỏ SDI

130,000

1 hộp có 20 vĩ – 1 Vĩ giá 6.500