Lưỡi dao nhỏ SDI

10,500

Giá sỉ 1: 8.500đ (Mua >= 10 Vĩ)

Giá sỉ 2: 6.500đ (Mua >= 20 Vĩ)