Màng PE 1 tấc

24,000

Giá sỉ1:22.000đ(Mua>=12Cuộn)

Giá sỉ2:20.000đ(Mua>=20Cuộn)