Dao rọc giấy lớn SDI

160,000

1 hộp có 12 – 1 cây giá 13.334