Dao rọc giấy nhỏ SDI

98,000

1 hộp có 12 – 1 cây giá 8.167